Vizual marketinq nə üçün vacibdir?

vizual marketinq

Özünüzü bir anlıq şirniyyat mağazasında təsəvvür edin. Rəfə yaxınlaşırsız, orda isə heç bir ...

22 marketinq qanunu

marketinq qanunu

Hər il marketinq məqsədlərinə milyardlarla dollar xərclənir. Bu pulun ən az yarısının boş yerə ...

6W marketinqin təməl sualları kimi

6w marketoloq

Özünüzü marketer və ya marketoloq hesab edirsizsə marketinqin təməl 6 sualına cavab verməyi ...

Satıcı üçün vacib olan 4 əsas bacarıq

satıcı bacarıq görüş

İndiki zamanda satıcı olmaq çətindir. Təkçə ona görə yox ki, rəqabət kəskinləşib. Müasir satıcı ...

Marketinqin 4 maksimum qaydası

maksimum

Marketinq idarəetmənin ən vacib funksiyasıdır hal-hazırda. İqtisadi inkişaf, elmi-texnoloji tərəqqi ilə bir ...

4 rəqabət strategiyası hansılardır?

rəqabət strategiyası

Rəqabət barədə yazımızda qeyd etmişdik ki, azad bazarlarda şirkətlər məhdud resurslar uğrunda rəqabət ...

Kreativ brif və hazırlanması qaydası

kreativ brif

Kreativ ideyanın yaradılması prosesi marketinq prosesinin ən maraqlı anıdır. Bir çox marketer kreativ ...

Beynəlxalq marketinq necə olur?

beynəlxalq marketinq

Beynəlxalq marketinq dedikdə, şirkətlərin bir neçə ölkəni əhatə edən mənfəət məqsədli fəaliyyətinin ...