22 marketinq qanunu

Hər il marketinq məqsədlərinə milyardlarla dollar xərclənir. Bu pulun ən az yarısının boş yerə xərcləndiyindən əmin ola…

Beynəlxalq marketinq necə olur?

Beynəlxalq marketinq dedikdə, şirkətlərin bir neçə ölkəni əhatə edən mənfəət məqsədli fəaliyyətinin təzahürü nəzərdə tutulur. Bir neçə…

error: Yazıdan istifadə etmək üçün müəllifə müraciət edin! rashad@mktg.az