Marketinq miks nədir?

Marketinq miks marketinq planın əsas hissələrindən biridir. Məşhur marketoloqlar Kotler və Keller marketinq miksi belə tərif ediblər:…

error: Yazıdan istifadə etmək üçün müəllifə müraciət edin! rashad@mktg.az