promouşn

Ödəmə ağrısı nədir?

ödəmə ağrısı

Fikir vermisiz ki, alış-veriş zamanı nağd pul ilə ödəmək kartla ödəməkdən insana daha ağır gəlir? Nə ...

Məqam marketinqi nədir?

məqam marketinqi

Marketinqdə elə anlar var ki, həmin vaxt marketinq fəaliyyətləri digər vaxtlara nisbətən daha çox effekt ...

Promouşn kommunikasiyasının 5 əsas məqsədi

marketinqin tarixi coca cola

Marketinqin fundamentini təşkil edən 4P modelinin ən maraqlı hissəsi promouşn olduğunu desək yanılmarıq. ...

Müştərinin həyat yolu

Müştərinin həyat yolu (ingiliscə customer journey) marketinqin onurğa sümüyüdür. Bütün marketinq ...

Promouşn kampaniyası necə hazırlanır?

promouşn kampaniyası

4P modelində Promouşn potensial müştəri ilə ünsiyyətin qurulması, istədiyimiz əməli etməyə sövq edəcək ...

Marketinq miks nədir?

marketinq miks

Marketinq miks marketinq planın əsas hissələrindən biridir. Məşhur marketoloqlar Kotler və Keller marketinq ...

Məhsul səviyyəsi nədir?

məhsul səviyyəsi

Məhsul, marketinq miksin vacib elementi kimi daima marketerlərin diqqətindədir. Düzdür, kənardan elə ...

İstifadəçinin yaratdığı kontent nədir?

istifadəçinin yaratdığı kontent

istifadəçinin yaratdığı kontent dedikdə əmtəəni alan, istifadə edən müştərinin yaratdığı və onlayn ...