Müştərinin həyat yolu

Müştərinin həyat yolu (ingiliscə customer journey) marketinqin onurğa sümüyüdür. Bütün marketinq fəaliyyətlərinin məqsədi potensial müştərini bu həyat…

Məqam marketinqi nədir?

Marketinqdə elə anlar var ki, həmin vaxt marketinq fəaliyyətləri digər vaxtlara nisbətən daha çox effekt göstərir. Həmin…

Marketinq miks nədir?

Marketinq miks marketinq planın əsas hissələrindən biridir. Məşhur marketoloqlar Kotler və Keller marketinq miksi belə tərif ediblər:…

Məhsul səviyyəsi nədir?

Məhsul, marketinq miksin vacib elementi kimi daima marketerlərin diqqətindədir. Düzdür, kənardan elə təəssürat yarana bilər ki, marketerlər…

Satış çəngəli nədir?

Satış çəngəli müştəriyə seçim verməklə satışı stimullaşdırmaq üsuludur. Sirr deyil ki, insanların əksəriyyəti qərar verərkən rasional deyil,…

error: Yazıdan istifadə etmək üçün müəllifə müraciət edin! rashad@mktg.az