brend

Əmtəə nədir?

əmtəə

Əmtəə müştərinin ehtiyacını və ya istəyini ödəyən istənilən əşya və xidmətdir. Adətən əmtəəni ...

Faydalılıq marketinqi nədir?

faydalılıq marketinqi

Faydalılıq marketinqi barədə bəlkə də eşitməmisiz, amma çox güman ki rastlaşmısız. Faydalılıq ...

Marketinqdə hannibalizm ziyandırmı?

Marketinqdə hannibalizm nədir? Hannibalizm nə vaxt ziyandır və ümumiyyətlə müsbət tərəfləri varmı? Bu ...

Brendin fayda iyerarxiası

fayda iyerarxiası

Hər bir brend öz müştərisinə fayda qazandırır. Bu fayda hər hansı bir problemini həll etmək və ya ...

Brend kapitalı nədir?

brend kapitalı H&S

Brend kapitalı (brand equity) dedikdə nə nəzərdə tutulur? Brend kapitalının brend dəyərindən fərqi nədir? ...

Influencer marketinq nədir?

Influencer marketinq

Influencer marketinq barədə yəgin ki eşitmisiz. Nə üçün lazımdır, onu da yəgin ki bilirsiz. Amma influencer ...

Brend nərdivanı nədir?

brend nərdivanı brend

Brend nərdivanı? Hansı nərdivan? Bu nərdivan hara dırmaşmaq üçün lazımdırki? Söhbət əsl nərdivandan ...

Reklamda 13 qəhrəman

Reklamda 13 qəhrəman deyəndə nə nəzərdə tuturam?. Bu qəhrəmanlar kimdir və reklamda nə iş görürlər? ...