biznes keys

Empati Xəritəsi nə üçün lazımdır?

Öz müştərini tanımaq, hədəf auditoriya içindən seqmentləşdirib ortaya çıxartmaq üçün marketerlərin ...

Marketinq şöbəsi sıfırdan: Niyyət

marketinq şöbəsi

Marketinq şöbəsi hər bir (biznes yönümlü) şirkətin olmazsa olmazıdır. Niyə biznes yönümlü sözünü ...

Kənd təsərrüfatı marketinqi

Kənd təsərrüfatı marketinqi nədir? Kənd təsərrüfatında marketinq nə üçün lazımdır və hansı ...

Biznes keys – Bir müştəri fərqi

bir müştəri fərqi satıcı

Keys ingilis dilindən nümunəvi, ibrətamiz bir hadisə (hal) olaraq tərcümə oluna bilər. Biznes keyslər ...

Marketinq şöbəsi sıfırdan: Fundament

fundament marketinq şöbəsi

Hər bir inşaat fundament qoymaqdan başlayır desək yalan olar. İnşaata başlayandan qabaq binanın plan-layihəsi ...