əmtəə

Əmtəə nədir?

əmtəə

Əmtəə müştərinin ehtiyacını və ya istəyini ödəyən istənilən əşya və xidmətdir. Adətən əmtəəni ...

11 qiymətqoyma üsulu

qiymətqoyma üsulu Big Mac

Qiymətqoyma məhsul və ya xidmətin satılacağı qiyməti təyin etmək deməkdir. Qiymətqoyma nədən asılıdır? ...

Kənd təsərrüfatı marketinqi

Kənd təsərrüfatı marketinqi nədir? Kənd təsərrüfatında marketinq nə üçün lazımdır və hansı ...

Müştərinin alış tərzi nə deməkdir?

Müştəri əldə etmək çətindir, onu saxlamaq isə daha çətindir. Müştərilərinin əksəriyyəti loyal olan ...

İnsanlar niyə sizdən almır?

Mal satırsız, amma heç kim sizdən almır (almaq istəmir)? "İnsanlar niyə sizdən almır?" sualına baş ...

Endirim niyə təhlükəlidir?

endirim

"Endirim niyə təhlükəlidir" yazmaqda məqsədimiz təkçə diqqətinizi çəkmək deyil. Bir həqiqətdir ki, ...

Yeni məhsul yaranması prosesi

Yeni məhsul necə yaranır? Yeni məhsulun yaranması prosesində görəcəyimiz hansı işlər var? Necə edək ki, ...

Biznes ideya nədir?

biznes ideya

Biznes ideya nəyə deyilir? Hansı ideyanın biznes üçün daha yaxşı olduğunu necə bilə bilərəm? Biznes ...