Beynəlxalq marketinq necə olur?

Beynəlxalq marketinq dedikdə, şirkətlərin bir neçə ölkəni əhatə edən mənfəət məqsədli fəaliyyətinin təzahürü nəzərdə tutulur. Bir neçə…

Niyə qiymət?

İqtisadiyyatda, marketinqdə, reklamda, satışda: hər yerdə qarşımıza qiymət çıxır. Düşür və ya qalxır – qiymətin hər bir…

Məqam marketinqi nədir?

Marketinqdə elə anlar var ki, həmin vaxt marketinq fəaliyyətləri digər vaxtlara nisbətən daha çox effekt göstərir. Həmin…

error: Yazıdan istifadə etmək üçün müəllifə müraciət edin! rashad@mktg.az