11 qiymətqoyma üsulu

Qiymətqoyma məhsul və ya xidmətin satılacağı qiyməti təyin etmək deməkdir. Qiymətqoyma nədən asılıdır? Qiymətin yuxarı və ya…

Alış prosesi necə baş verir?

Alış prosesi özü-özlüyündə mürəkkəb və çox mərhələli bir prosesdir. İlk baxışdan “rəfdən götürdüm” kimi görsənən bir hərəkətin…

Söz və sözün gücü

Söz qılıncdan kəsərlidir. Doğru söz dəmiri dələr. Sözü söz kəsər. Söz insanın vuran əlidir. Sözün başı axırından…

Qiymət nədir?

Qiymət əmtəənin alqı-satqı prosesində alıcı və satıcı arasında razılaşdırılan dəyəridir. Marketinq miksinin digər 3 elementi olan məhsul, promouşn və…

İnsanlar niyə alır?

İnsanlar niyə alır? Bu suala “Lazımdır” deyə cavab verməyə tələsməyin, çünki insanlar lazım olmayan malları da alır….

error: Yazıdan istifadə etmək üçün müəllifə müraciət edin! rashad@mktg.az