245 0

Reklamın 11 məqsədi

Reklam marketinq deyil. Reklamın marketinqdən ən çox fərqləndiyi məqam məqsədlərindədir. Marketinq məqsədləri daha çox strateji…

error: Yazıdan istifadə etmək üçün müəllifə müraciət edin! rashad@mktg.az