qiymət

Satış strategiyası necə olmalıdır?

satış strategiyası oyun

Satış strategiyası nədir? Niyə bir şirkətin satış strategiyası olmalıdır? Satış strategiyamızı necə ...

11 qiymətqoyma üsulu

qiymətqoyma üsulu Big Mac

Qiymətqoyma məhsul və ya xidmətin satılacağı qiyməti təyin etmək deməkdir. Qiymətqoyma nədən asılıdır? ...

Qiymət nədir?

qiymət

Qiymət əmtəənin alqı-satqı prosesində alıcı və satıcı arasında razılaşdırılan dəyəridir. Marketinq ...

Marketinq miksin öyrətdiyi 7 dərs

marketinq miks dəvə

Marketinq miks müştərinin mal seçiminə təsir etmək məqsədi ilə şirkətin istifadə etdiyi alətlərdir. ...

Qiymətqoyma nə üçün vacibdir?

qiymətqoyma

"Qiymət nədir?" sualına hər kəs cavab verəbilər. Bunun üçün nə iqtisadçı, nə də marketer olmaq tələb ...

“Bahadır” etirazına 20 ən düzgün cavab

Satışda işləyən hər bir şəxsin eşitməyi xoşlamadığı, hətta nifrət etdiyi bir ifadə var: "Çox ...

Rəqabət yaxşıdır yoxsa pis?

rəqabət

Rəqabət dedikdə ilk olaraq insanın ağlına nəsə neqativ bir hal gəlir. Çünki biz, rəqabəti bir neçə ...

Marketinqdə 3 pul qanunu

pul qanunu dollar

Pul qanunu nədir? Pul qanunlarını bilmək nə üçün lazımdır və sahibkara faydası nədir? Bu bloq yazısında ...