11 qiymətqoyma üsulu

Qiymətqoyma məhsul və ya xidmətin satılacağı qiyməti təyin etmək deməkdir. Qiymətqoyma nədən asılıdır? Qiymətin yuxarı və ya…

Qiymət nədir?

Qiymət əmtəənin alqı-satqı prosesində alıcı və satıcı arasında razılaşdırılan dəyəridir. Marketinq miksinin digər 3 elementi olan məhsul, promouşn və…

Marketinq miks nədir?

Marketinq miks marketinq planın əsas hissələrindən biridir. Məşhur marketoloqlar Kotler və Keller marketinq miksi belə tərif ediblər:…

error: Yazıdan istifadə etmək üçün müəllifə müraciət edin! rashad@mktg.az