388 0

11 qiymətqoyma üsulu

Qiymətqoyma məhsul və ya xidmətin satılacağı qiyməti təyin etmək deməkdir. Qiymətqoyma nədən asılıdır? Qiymətin yuxarı…

error: Yazıdan istifadə etmək üçün müəllifə müraciət edin! rashad@mktg.az