11 qiymətqoyma üsulu

qiymətqoyma üsulu Big Mac

Qiymətqoyma məhsul və ya xidmətin satılacağı qiyməti təyin etmək deməkdir. Qiymətqoyma nədən asılıdır? ...

Məhsul mövqeləndirilməsi üçün 20 üsul

məhsul mövqeləndirilməsi

Məhsul mövqeləndirilməsi nədir və nə üçün lazımdır? Bazarda öz məhsulumuzu necə mövqeləndirə ...