Marketinqdə Kirpi konsepti

Kirpi konsepti əsasını qədim yunan məsəlindən götürür. Həmin hekayədə tülkü kirpini avlamaq üçün min cür hoqqadan çıxır….

error: Yazıdan istifadə etmək üçün müəllifə müraciət edin! rashad@mktg.az