iqtisadiyyat

Marketinqdə Kirpi konsepti

kirpi

Kirpi konsepti əsasını qədim yunan məsəlindən götürür. Həmin hekayədə tülkü kirpini avlamaq üçün min ...