Effektiv marketinq kommunikasiyası necə olur?

effektiv marketinq

Marketinq prosesi marketinq dəyərinin aşkar olunmasında, yaradılmasında, ötürülməsində və qəbul ...