rəqabət

Benchmarking nə üçün lazımdır?

benchmarking usain bolt

Benchmarking ingilis dilindən tərcümədə "standart ilə müqayisə edib dəyərləndirmə" deməkdir. Biznesdə və ...

Marketinqin cəmiyyətə faydası

marketinqin faydası məktəb

Marketinq şirkət üçün faydalıdır. Bəs cəmiyyət üçün necə? Marketinqi cəmiyyət üçün faydalı edən ...

Porterin 5 güc analizi nə üçün lazımdır?

porterin 5 güc analizi

Marketinq yeni biznesə necə faydalı ola bilər deyə soruşsanız sizə 2 cavab verə bilərəm: 1) biznes mühitin ...

6W marketinqin təməl sualları kimi

6w marketoloq

Özünüzü marketer və ya marketoloq hesab edirsizsə marketinqin təməl 6 sualına cavab verməyi ...

Satıcı üçün vacib olan 4 əsas bacarıq

satıcı bacarıq görüş

İndiki zamanda satıcı olmaq çətindir. Təkçə ona görə yox ki, rəqabət kəskinləşib. Müasir satıcı ...

Marketinqin 4 maksimum qaydası

maksimum

Marketinq idarəetmənin ən vacib funksiyasıdır hal-hazırda. İqtisadi inkişaf, elmi-texnoloji tərəqqi ilə bir ...

4 rəqabət strategiyası hansılardır?

rəqabət strategiyası

Rəqabət barədə yazımızda qeyd etmişdik ki, azad bazarlarda şirkətlər məhdud resurslar uğrunda rəqabət ...

Rəqabət yaxşıdır yoxsa pis?

rəqabət

Rəqabət dedikdə ilk olaraq insanın ağlına nəsə neqativ bir hal gəlir. Çünki biz, rəqabəti bir neçə ...