Müştəri seqmentləşdirməsi necə olur?

Marketinq strategiyasını hazırlayarkən, heç şübhəsiz ən böyük diqqət hədəf auditoriyaya, potensial müştəriyə yönəlir. Müştəri və ancaq müştəri bütün marketinq fəaliyyətlərinin…

Marketinq prosesi nədir?

Marketinq prosesi müştərilər ilə ünsiyyət qurmaqda, onların davranış və rəftarının dəyişdirilməsində əsas rol oynayır. İnteqrə olunmuş marketinq…

error: Yazıdan istifadə etmək üçün müəllifə müraciət edin! rashad@mktg.az